02

Thursday, July

Elektrycy Otwock - energetyka i instalacje elektryczne

Socjalistyczne mieszkanie
 /  / Socjalistyczne mieszkanie
Socjalistyczne mieszkanie

Socjalistyczne mieszkanie

Socjalistyczne mieszkanie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Socjalistyczne mieszkanie
Bez tego nie stworzymy socjalistycznego mieszkania, jako bazy dla rozwoju społeczeństwa komunistycznego. Obecnie istnieje na świecie wiele ośrodków pracujących nad za­gadnieniem architektury zmiennej. Po rozwiązaniu się CIAM zawią­zało się w 1956 roku w Dubrowniku międzynarodowe stowarzy­szenie architektów zajmujących się problematyką architektury zmien­nej — GEAM Inicjatorem powołania GEAM i wybitnym teoretykiem grupy jest węgierski architekt pracujący we Francji Yona Friedman (ur. 1923 r). Do członków -założycieli GEAM należą również Polacy — Oskar Hansen i Jerzy Sottan. Tak jak CIAM prowadziło walkę o słońce i zieleń dla każdego mieszkańca, tak GEAM podejmuje walkę o danie człowiekowi, zagrożonemu tempem rozwoju współczesnej cywi­lizacji, swobody przekształcania swego otoczenia, umożliwienie mu uzyskania ciszy, spokoju i samotności. Przykłady pierwszych kroków w kierunku architektury zmiennej w Polsce to osiedle mieszkaniowe na Rakowcu w Warszawie (O. Hansen z zespołem), osiedle w Płocku, osiedle Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (0. Hansen), projekty i analizy architektów K. Łukasiewicza i A. Pinno. Przykładami architektury zmiennej są również projekty rozbudowy „Zachęty” w Warszawie (0. Hansen, S. Zamecznik, L. Tomaszew­ski), projekt Biblioteki Narodowej w Warszawie, który pozwala na stałą rozbudowę magazynów w miarę przyrostu zbiorów (arch. K. Fi­jałkowski z zespołem), a także nagrodzony i zrealizowany polski projekt miasteczka uniwersyteckiego w Dublinie (A Wejchert, J. Szpakowicz, Z. Pawłowski, T. Krupiński).

https://anonserek.pl/

Podobne wpisy związane z budownictwem:

About the author:

Related posts